Algemene voorwaarden voor Sportklanten bij Fysiotherapie Overschie

Inschrijving: U kunt zich inschrijven voor onze sportfaciliteiten zowel fysiek bij Fysiotherapie Overschie als online. Zodra u de deelnemersovereenkomst heeft ondertekend, is uw inschrijving definitief.

Betaling en incasso: Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft u Fysiotherapie Overschie toestemming om doorlopend incasso-opdrachten uit te voeren vanaf uw rekening volgens onze instructies. Indien u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u deze binnen acht weken laten terugboeken door contact op te nemen met uw bank. U verklaart door het accepteren van de algemene voorwaarden kennis te hebben genomen van onze betalingsafspraken en huisregels. Het lidmaatschap wordt pas beëindigd na opzegging zoals beschreven in onze algemene voorwaarden, ongeacht of er wel of niet wordt getraind. Tijdens vakanties, ziekte of verzuim dient de contributie doorbetaald te worden. Bij twee opeenvolgende termijnen zonder betaling wordt het resterende bedrag volledig opeisbaar en kan een incassobureau worden ingeschakeld, waarvan de kosten voor uw rekening zijn. Bij opzegging van een lidmaatschap dat langer dan 12 maanden is aangegaan, wordt een terugbetaling gedaan voor de genoten korting.

Huisregels: Bij betreding van de club gaat u akkoord met onze huisregels. Het personeel moet strikt worden opgevolgd, dranken mogen alleen in afgesloten flessen of bidons worden meegenomen, roken en het gebruik of verspreiden van verboden middelen zijn ten strengste verboden, etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimte, evenals bellen en fotograferen. Persoonlijke lidmaatschapsbanden dienen bij elk bezoek te worden meegenomen, en verkoop- of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming. Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimte, gebruik lockers voor uw eigendommen, en na het sporten dient u geen kluisje bezet te houden. Een handdoek tijdens de training is verplicht, net als schone en gepaste sportschoenen en -kleding. Apparatuur moet voor de juiste doeleinden worden gebruikt en gereinigd worden na gebruik. Materialen dienen teruggeplaatst te worden, en het bezet houden van machines is niet toegestaan. Verbaal of lichamelijk geweld en ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.

Gebruik persoonlijk lidmaatschap en lidmaatschapsband: U ontvangt een persoonlijke lidmaatschapsband voor gebruik van onze faciliteiten. Deze is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij misbruik zal de schade worden verhaald op de eigenaar van het lidmaatschap. Bij diefstal of verlies dient u direct contact op te nemen en kunt u een nieuwe band aanschaffen tegen betaling.

Camerabeveiliging/ Video- en audio toezicht: Voor uw en onze veiligheid is er cameratoezicht aanwezig. Bij toegang stemt u in met dit toezicht, dat beperkt is tot de sport- en wachtgedeelten en niet aanwezig is in de toilet- en kleedruimtes.

Lidmaatschap beëindigen: Opzeggen kan na de contractueel afgesproken termijn per maand met een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan persoonlijk bij Fysiotherapie Overschie. Na opzegging worden persoonsgegevens gewist, tenzij anders aangegeven. Pauzeren van het lidmaatschap kan alleen met een geldige doktersverklaring voor maximaal drie maanden.

Eigen risico: Fysiotherapie Overschie is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen of lichamelijk letsel in en om de vestiging. U traint op eigen risico.

Openingstijden en prijzen: Openingstijden en prijzen kunnen worden gewijzigd en tarieven kunnen worden geïndexeerd met een maximum van 7% per jaar.

Privacyverklaring AVG: Persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor administratieve doeleinden. Medische gegevens worden alleen verwerkt met uw toestemming voor betere begeleiding. De privacyverklaring is te vinden op onze website.