Huishoudelijk regelement

Uw behandeling
Tijdens de eerste behandeling zal uw fysiotherapeut een uitgebreid onderzoek verrichten om de oorzaak van uw klachten te achterhalen. Hieruit volgt een behandelplan, wat u samen doorneemt en waarop u akkoord geeft. Dit behandelplan zal gedurende de hele duur worden besproken en bijgesteld waar nodig.
De duur van een behandeling is tussen de  25-30 minuten. Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt.

Afwezigheid
Mocht u onverwacht niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u tot 24 uur van tevoren uw afspraak wijzigen of afzeggen. In het weekend kan dit via mail of voicemail. Indien niet tijdig geannuleerd, wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. De verzekeraar vergoedt dit niet.
Indien de behandelend fysiotherapeut ziek is of anderszins niet in staat is u op de afgesproken tijd te behandelen, wordt u zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht.

Verzekering
U dient zelf uw verzekeringspolis na te kijken in hoeverre u verzekerd bent voor fysiotherapie. Het aantal behandelingen én het tarief dat door uw verzekering wordt vergoed, verschilt per verzekeraar en aanvullend pakket. Dat maakt het voor ons ondoenlijk om alle verschillende regelingen te kennen. Fysiotherapie Overschie heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Behandelingen waarvoor u verzekerd bent, zal Fysiotherapie Overschie rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren.
Indien de zorgverzekeraar de kosten niet vergoed zijn de kosten voor u zelf. De tarieven die dan gehanteerd worden vindt u op onze website onder ‘vergoeding‘. U dient de behandeling direct na afloop bij uw therapeut contant te betalen Bij niet (op tijd) betalen geven we de rekening uit handen aan een incassobureau.

Wijzigingen
Verandering in uw verzekering, adres, of dergelijke? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan uw therapeut of via info@www.fysiotherapie-overschie.nl

Hygiëne
Het nuttigen van eet- en drinkwaren is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes. Het gebruik van een bidon is wel toegestaan. Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk. Roken is in geen enkele ruimte toegestaan.

Kwaliteitswaarborg
Alle therapeuten van Fysiotherapie Overschie zijn BIG-geregistreerd en staan in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Alle therapeuten zetten zich meer dan 100% in. U kunt van hen professionele begeleiding verwachten, tijdens de gehele duur van de therapie.

Stagiaires
Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Stagiaires worden voornamelijk opgeleid door Esther Roelofs, Willem-Jan Daas en Isolde Briel. Wilt u liever niet dat de stagiaire meekijkt of u behandelt, kunt u dit te allen tijde kenbaar maken aan uw behandelend therapeut.

Privacy
Uw behandeling vindt veelal plaats in afgesloten behandelruimten. Alle therapeuten, stagiaires en administratief medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming zullen we geen gegevens aan derden verstrekken. Wij vragen uw toestemming voor overleg met derden indien dit voor uw behandeling noodzakelijk is. Ook wordt er altijd een eindrapportage naar uw specialist of huisarts gestuurd. Wilt u dit niet, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend therapeut.
Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verder is de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst van toepassing (WGBO). De wet beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. Meer informatie hierover vindt u onderaan deze pagina.
Uw dossier kan, uitsluitend anoniem, worden gebruikt in de Landelijke Database Fysiotherapie, waarmee gewerkt wordt aan voortdurende verbetering van de fysiotherapeutische zorg.
Onze website is beveiligd (te herkennen aan ‘https’ in het adres), zodat uitwisseling of verzending van privacy-gevoelige informatie veilig verloopt.
Het is niet toegestaan zonder toestemming de computers te gebruiken/ te raadplegen.

Inzage dossier
U heeft recht op inzage in uw eigen dossier. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u dit aangeven bij uw therapeut.

Klachtenregeling
Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop de behandelaar met u omgaat, dan kunt u dit kenbaar maken en bespreken bij uw behandelend fysiotherapeut. Wilt u dit niet dan kunt u uw klacht bespreken met een van onze assistentes via info@www.fysiotherapie-overschie.nl. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor terecht bij het KNGF, een door de minister erkende geschillencommissie.

Aansprakelijkheid
Fysiotherapie Overschie  is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in de praktijk of binnen directe omgeving van de praktijk bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers. Laat geen waardevolle spullen achter in de wachtkamer!

Klanttevredenheid
Wij vragen u toestemming te geven voor het versturen van een tevredenheidsenquête na afloop van uw behandelingen. Door deze vragenlijst (15 vragen) in te vullen, kunnen wij ons en onze praktijk blijven verbeteren. De vragenlijst wordt aangeboden door Qualiview of QDNA, invullen kost u ca. 5 minuten van uw tijd en is volledig anoniem.
Ook heeft u de mogelijkheid om een online waardering achter te laten op de website van ZorgkaartNL, https://www.zorgkaartnederland.nl. Dit kost ca. 2 minuten van uw tijd. Natuurlijk kunt u opmerkingen en ideeën ook direct aan ons doorgeven. U kunt dit zowel mondeling als via de mail doorgeven.