Om de behandeling in de praktijk veilig en verantwoord te laten verlopen, rekenen wij erop dat u de volgende maatregelen zorgvuldig in acht neemt. Lees het in zijn geheel door!
Uiteraard kunt u erop vertrouwen dat wij zelf ook de nodige maatregelen op het gebied van hygiëne, afstand houden en beschermingsmaatregelen in acht nemen.

BELANGRIJK: IVM HET TOENEMENDE COVID-19 VIRUS EN AANGESCHERPTE ADVIEZEN VRAGEN WE U IN DE WACHTRUIMTE EN DE BEHANDELING EEN MONDKAPJE TE DRAGEN. WE DOEN DIT  VOOR UW EN MIJN GEZONDHEID, WE VINDEN HET BELANGRIJK DAT DE PRAKTIJK VOOR U GEOPEND KAN BLIJVEN.

Vooraf:  

 • Douche voorafgaand aan uw afspraak, en trek schone kleding aan; 
 • Neem een grote handdoek / strandlaken mee; 
 • Kom alleen. Uw eventuele chauffeur of begeleider wacht in de auto. Een tweede persoon is alleen toegestaan als dit om gezondheidsredenen nodig is.

Binnenkomst: 

 • Kom maximaal 5 minuten voor aanvangstijd binnen; 
 • Neem plaats in de aangewezen wachtruimte, raak niet onnodig dingen aan; 
 • De toiletten zijn niet in gebruik (alleen in geval van hoge nood); 
 • Wij begroeten u met een glimlach, schud geen handen; 
 • Uw therapeut zal de binnendeuren voor u openen, raak zelf geen deurklinken aan.
 • Was uw handen bij binnenkomst in de behandelkamer.

Behandeling: 

 • Onderzoek vindt zoveel mogelijk plaats op 1,5 meter afstand; 
 • Is fysiek contact nodig, praat/hoest op dat moment zo min mogelijk; 
 • Was uw handen na afloop. 

Oefenruimtes: 

 • De oefenruimte is alleen op afspraak te gebruiken; 
 • Houdt 1,5 meter afstand; 
 • Leg uw handdoek op het te gebruiken apparaat; 
 • Desinfecteer het apparaat na gebruik; 
 • Open de deur voor ventilatie, indien de weersomstandigheden dat toelaten; 


Bel de afspraak af indien u:

– Klachten heeft als verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts;
– Griepverschijnselen heeft, of een huisgenoot griepverschijnselen heeft;
– Met iemand in aanraking bent geweest bij wie Corona is vastgesteld (u moet 14 dagen wachten);
– Gediagnosticeerd bent met Corona (u mag komen indien u 48 uur klachtenvrij bent).

In bovenstaande gevallen mag u de afspraak korter dan 24 uur van tevoren afmelden, zonder dat deze in rekening wordt gebracht. Meldt u dan wel direct in de ochtend af voor 9.00 uur, u kunt het antwoordapparaat inspreken.

Wanneer de receptioniste of therapeut merkt dat er wel sprake is van een van bovenstaande verschijnselen/gevallen, wordt de behandeling niet gestart of direct afgebroken.