Fysiotherapie Overschie heeft met alle zorgverzekeraars van Nederland een contract. Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie wordt een aantal behandelingen vergoed. Dit verschilt per verzekering en u kunt dit terugvinden in uw verzekeringspolis. Wij declareren in dit geval rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U blijft echter zelfverantwoordelijk voor het bijhouden van het verzekerde aantal behandelingen. Zodra de verzekerde behandelingen zijn opgebruikt, komen eventuele vervolgbehandelingen voor uw eigen rekening. U vindt de particuliere tarieven hier.

Bij een schriftelijke verwijzing voor een chronische indicatie worden de eerste 20 behandelingen van uw aanvullende verzekering afgeschreven. Mocht u niet (voldoende) aanvullend verzekerd zijn, dan brengen wij deze particulier in rekening. Vanaf de 21ste behandeling worden uw behandelingen voor bepaalde duur verder vergoed vanuit uw basisverzekering en komen ten laste van uw eigen risico voor zover nog niet door u betaald aan uw zorgverzekeraar. Kijk voor een overzicht van chronische aandoeningen op de website van uw zorgverzekeraar.

De vergoeding is afhankelijk van de aanvullende verzekering die u hebt afgesloten.  U dient zelf uw verzekeringspolis na te kijken in hoeverre u verzekerd bent voor fysiotherapie.

Raadpleeg daarvoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar of kijk op www.zorgkiezer.nl/vergoedingen/fysiotherapie  Wanneer de behandelingen niet door uw zorgverzekering worden vergoed dan gelden de tarieven welke hieronder vermeld staan.

TARIEVENLIJST FYSIOTHERAPIE
Tenzij wij andere tarieven zijn overeengekomen met uw zorgverzekeraar gelden de onderstaande tarieven voor 2019 (deze gelden dus als u niet verzekerd bent voor fysiotherapie)

Behandeling fysiotherapie € 42,50
Behandeling manuele therapie € 52,50
Behandeling oedeem therapie € 52,50
Screening € 15,00
Screening, intake en onderzoek € 50,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 50,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 61,00
Toeslag voor behandeling aan huis € 15,00
Toeslag voor behandeling in tehuis € 15,00
Tarief voor een niet-nagekomen afspraak € 30,00

Afwezigheid
Mocht u onverwacht niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u tot 24 uur van tevoren uw afspraak wijzigen of afzeggen. In het weekend kan dit via mail of voicemail. Indien niet tijdig geannuleerd, wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. De verzekeraar vergoedt dit niet.
Indien de behandelend fysiotherapeut ziek is of anderszins niet in de mogelijkheid is u op de afgesproken tijd te behandelen, wordt u zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht.

Als u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft en er geen sprake is van een chronische indicatie, of de maximale vergoeding uit uw aanvullende verzekering is bereikt, vragen wij u om de kosten van uw behandeling per keer contant te voldoen.